Рішення виконкому ради

                                КОБРИНІВСЬКА          СІЛЬСЬКА  РАДА                

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ       ОБЛАСТІ

                                        ВИКОНАВЧИЙ       КОМІТЕТ

                                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  08.10.2014 року                  с.Кобринове                                    № 40 

 

Про   хід  виконання рішення виконкому  від

12.03.2008  року   № 12 „  Про першочергові

заходи   щодо  забезпечення   реалізації   та  

гарантування     конституційного     права  на

звернення у виконкомі Кобринівської сільсь-

кої   ради ”   за   ІІІ квартал   2014 року

 

 

             Заслухавши інформацію  секретаря виконкому Липовецьку Н.О. „Про хід виконання рішення виконкому  від 12.03.2008 року  № 12 „ Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації   та   гарантування   конституційного   права  на звернення     у    виконкомі   Кобринівської сільської ради” за ІІІ  квартал  2014  року” , виконком Кобринівської сільської ради відмічає, що  протягом  третього  кварталу 2014 року  до сільської ради звернулося  7  громадян, в тому числі прийнято сільським головою  2 осіб, секретарем – 5. Письмових, повторних та колективних звернень протягом  третього кварталу  не надходило.

         З  7  громадян звернулися з заявами – 7.

За статевою ознакою – 1 чоловік і  6  жінок.

Всі звернення були індивідуальні і всі на особистому прийомі в сільського голови і секретаря сільської ради.

                            За категоріями заявників зверталися:

  • діти війни   -  4
  • учасник війни  -  2
  • особи,потерпілі від аварії   ЧАЕС -  1

                         За соціальним станом :

  • пенсіонерів  - 5
  • селянин  -  1
  • інші -1             

              Прийом громадян проводиться згідно затвердженого графіка, де передбачено  прийом  працівниками  апарату  сільської ради  в вихідні дні, позаробочий  час та за місцем проживання громадян. Наслідки звернень повідомляються заявникам, про що робиться відмітка в журналі звернень.

             На інформаційному стенді  розміщено інформацію про графіки прийому громадян керівниками облдержадміністрації та райдержадміністрації, їх заступниками та працівниками сільської ради. 

             Керуючись підпунктом 1 пункту  б  частини 1 статті 38 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України  „Про звернення громадян ”, Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008  „ Про  першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації   та   гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, розпорядженням голови Тальнівської райдержадміністрації від 29.02.2008 № 64 „Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення ” виконком  Кобринівської сільської ради  в и р і ш и в :

        1. Продовжити  контроль за виконання рішення виконкому від  12.03.2008 року  № 12 „ Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації   та   гарантування   конституційного   права  на звернення     у    виконкомі   Кобринівської сільської ради” ,  щоквартально  заслуховувати інформацію  про хід виконання.        

        2.Секретарю виконкому Липовецькій Н.О.-відповідальній за ведення діловодства за зверненнями громадян у виконкомі Кобринівської сільської ради :

        2.1.Домогтися належної організації роботи зі зверненнями громадян з метою оперативного  вирішення  порушених  у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення  порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень, надання у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду.

       2.2.Активніше здійснювати контроль за станом роботи із зверненнями громадян на підприємствах,установах та організаціях,розміщених на території Кобринівської сільської ради.

          

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                       Ю.Б. Книш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рішення виконкому 08.10.2014