/upload/files/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%2037.docx

 

Кобринівська сільська рада

   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

      Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 14. 06. 2013  № 26/3

с.Кобринове

 

Про затвердження Реєстру,

інформаційних та технологічних

карток адміністративних послуг

Кобринівської сільської ради

 

З метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб в отриманні адміністративних послуг, поліпшення умов та запобігання проявам корупції під час їх надання,відповідно Закону України „Про адміністративні послуги”, постанови  КМУ  від 30.01.2013 р № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», від 30.01.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»,  керуючись п. 4 „б” ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом  України «Про звернення громадян»,  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити Реєстр, інформаційні та  технологічні картки адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом та Кобринівської  сільською  радою (додатки 1,2, 3).

 

 1. Секретарю ради  розмістити на офіційному веб-сайті сільської ради Реєстр, інформаційні та  технологічні картки адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом та Кобринівською  сільською  радою.

 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                                 Ю.Б.Книш

 

 

 

 

 


УКРАЇНА

КОБРИНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

СЕЛО КОБРИНОВЕ    ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН    ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  14.06.2013 №26/1  

село  Кобринове

 

Про місцеві податки

і збори  на 2014 рік

 

Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, на підставі статей 8, 10,12,265,266,267,268 Податкового кодексу України , Закону України „Про систему оподаткування”,  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”    з метою поповнення сільського бюджету,  Кобринівська сільська рада вирішила :

 

1.Запровадити з 01.01.2014 року на території Кобринівської сільської ради  дію таких місцевих податків і зборів:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

 

2.Затвердити положення  про :

2.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1.

2.2.Єдиний податок згідно з додатком 2.

2.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 3.

 

3. Порядок сплати місцевих податків і зборів проводити на підставі Податкового Кодексу України.

 

4.Відповідальність за правильність та своєчасність сплати місцевих податків і зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори, відповідно до чинного законодавства.

 

5.Оприлюднити  дане рішення  на веб-сайті Кобринівської сільської    ради в   районній    газеті „Колос  Тальнівщини” та на дошці  оголошень  сільської ради.

 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (голова комісії  Крикливенко Г.С.)

 

7.Вважати   таким, що втратило чинність рішення Кобринівської сільської ради „Про місцеві податки і збори  на 2013 рік ”  від  12.07.2012   № 16/3

 

 

 Сільський голова                         Ю.Б. Книш

 

                                                                  Додаток 3   до   рішення Кобринівської 

                                                                             сільської ради   від  14.06.2013 №26/1

 

                                          ПОЛОЖЕННЯ

         про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1.1.Платники  збору

        Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

 а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

 г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

 Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

 а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

 б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

 в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

 г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

 ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

 д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

 е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

 є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

 ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

 з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

 Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

 а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

 б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

 в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

 г) сірників;

 ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

 а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

 б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

 в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

 г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

 ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

 д) проїзні квитки;

 е) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

 При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 1.4. Ставки збору

   -  Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється Кобринівською сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 -   Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

 на території  Кобринівської  сільської ради - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

 побутові послуги – 0,08.

  -  Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

  -   Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

 -    Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

  1.5. Порядок придбання торгового патенту

 Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

 а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

 б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

 в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

 г) вид торгового патенту;

 ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

 д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

 е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

 є) період, на який придбається торговий патент.

 Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

 Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

 Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

 У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

 Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

 Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

 У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

 У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

 Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

 Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 1.6. Порядок та строки сплати збору

 Порядок сплати збору платниками збору, які:

 а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

 б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

 в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

 г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

 ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

1.7.  Строки сплати збору:

 а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

 б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

 в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

 Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

1.8. Порядок використання торгового патенту

 Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

 на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

 у пунктах обміну іноземної валюти;

 у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

 Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

 Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

 Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

 Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 1.9. Строк дії торгового патенту

 Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

 Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

 Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

 У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

 

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Нечипоренко О.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до   рішення Кобринівської 

                                                                               сільської ради від 14.06.2013 року

                                            

 

                                                     П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на території  Кобринівської  сільської ради.

 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

 Не є об’єктом оподаткування:

 а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

 б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

 в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

 ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

 д) гуртожитки.

 База оподаткування

 Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 Пільги із сплати податку

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири - на 120 кв. метрів;

 б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

 Ставка податку

 Ставки податку встановлюються сільською в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

 для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року встановлюється 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року)

 для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 Порядок обчислення суми податку.

 Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.

 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

 Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 Строки сплати податку

 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           Нечипоренко О.П.

                                                                      .      

                                                                              

 

                                                                          Додаток 2 до  рішення  Кобринівської 

                                                                               сільської ради від 14.06.2013 №26/1

                                      П о л о ж е н н я

                                Про єдиний податок.

Розділ 1. Загальні положення.

 1. У цьому рішенні встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку  та звітності, а також справляння єдиного податку.
 2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм податків і зборів, встановлених пунктом 7.1 розділу 7 цього рішення, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цим рішенням, з одночасним введенням спрощеного обліку та звітності.
 3. Фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим рішенням, та реєструється платником єдиного  податку в порядку, , визначеному цим рішенням.
 4. Фізичні особи – підприємця, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І. Перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/ або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг  населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень

ІІ. Друга група  - фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або  населенню, виробництво та / або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства  , за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (уа 375202-05).

1.4.1. При розрахунку  загальної кілько осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у звязку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

 1. Не можуть бути платниками  єдиного податку:

1.5.1.  Фізичні особи – підприємці, які здійснюють:

1). діяльність з організації , проведення азартних ігор;

2).обмін іноземної валюти;

3).виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів;

4).видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;

7)діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність  з надання послуг пошти та зв”язку;

9)діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

1.5.2.фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження;

1.5.3. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 кв.м., нежитлові приміщення або їх частини, , загальна  площа яких перевищує 300кв.м.

1.5.4.страхові (перестрахові) брокери, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.5.5. фізичні особи – нерезиденти;

1.5.6.суб”єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.6.Платники єдиного  податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі (готівковій та безготівковій).

Розділ 2.Порядок визначення доходів та їх склад.

2.1. Доходом платника єдиного податку є :

- для фізичної особи – підприємця – дохід отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковий або / та безготівковий); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 2.3  цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке  належить на праві власності фізичній особі та використовується в господарській діяльності;

2.2.До суми доходу за звітний період включаються суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

2.3.У разі  надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.4. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим  Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.5. Датою отримання доходів є дата  надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

2.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торгівельних  автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора  розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів чи подібного обладнання грошової виручки.

2.7. У разі, якщо торгівля  товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених  у грошовій одиниці  України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених  у грошовій одиниці  України.

2.8. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті господарської діяльності та оподатковані згідно з цим рішенням, не включаються до складу загального річного неоподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно  до розділу ІУ Податкового кодексу України.

2.9. Не є доходом суми податків  і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним  функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску  на загальнообов”язкове державне  соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.10. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються :

1. суми податку на додану вартість;

2.суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отримано та повернено  протягом 12 календарних місяців з дня отримання та суми кредитів;

3. суми коштів  цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов”язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі державних або місцевих          програм;

4.суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю  товару (робіт, послуг)- платнику єдиного податку та/ або повертаються платником єдиного податку покупцю товару  ( робіт, послуг), якщо  таке повернення відбувається  внаслідок  повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

5. суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємства або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

6. Сума податку на додану  вартість, що надійшли у  вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених, (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених  Податковим кодексом України;

7.суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів,  поставлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов”язкове  державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

2.11. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться  відповідно до статті 6 даного рішення.

2.12. Визначення доходу здійснюється  для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб”єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/ або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.13. При визначенні обсягу доходу, що дає право сб”єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/ або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному  податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні звітні періоди.

2.14. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови перевищення протягом календарного року  обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

         При цьому, якщо  протягом календарного року платники першої  і другої груп використовували право на застосування іншої ставки єдиного податку  у зв”язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи , право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному  календарному році  такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.4 розділу 1 цього рішення.

Розділ 3. Ставки єдиного податку.

3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Кобринівською сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють  господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

3.2.1. Для першої групи платників єдиного податку ставка єдиного податку за здійснення роздрібного  продажу товарів з торговельних місць на ринку у розмірі 10 відсотків  розміру мінімальної  заробітної плати.

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників  єдиного податку другої групи у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

Розділ 4. Податковий (звітний) період.

4.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік. Податковим (звітним ) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний квартал.

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім  календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

4.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому  відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний ) період починається з першого числа місяця, наступного  за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

4.4. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним ) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв”язку з припиненням провадження господарської діяльності.

4.5.У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається  період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ 5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснювати  сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування  авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/ або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

5.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного  податку протягом одного  календарного місяця на рік і на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.5.Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 цього рішення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку  за заявою платника єдиного податку.

      Помилково та / або  надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

5.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний квартал).

5.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов”язання із сплати  єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв”язку з припиненням господарської діяльності.

Розділ 7. Особливості нарахування , сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов”язку нарахування , сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1. податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об”єкта оподаткування), що отримані в результаті  господарської діяльності фізичної особи та оподатковані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цим рішенням;

2.земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

3.збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

4.збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

7.2.Нарахування , сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим  кодексом України. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах  відповідно до закону.

7.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових  або цивільно-правових відносинах.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Нечипоренко О.П.

 

 

місцеве самоврядування в Україні, на підставі статей 8, 10,12,265,266,267,268 Податкового кодексу України , Закону України „Про систему оподаткування”,  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”    з метою поповнення сільського бюджету,  Кобринівська сільська рада вирішила :

 

 

1.Запровадити з 01.01.2014 року на території Кобринівської сільської ради  дію таких місцевих податків і зборів:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

 

2.Затвердити положення  про :

2.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1.

2.2.Єдиний податок згідно з додатком 2.

2.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 3.

 

3. Порядок сплати місцевих податків і зборів проводити на підставі Податкового Кодексу України.

 

4.Відповідальність за правильність та своєчасність сплати місцевих податків і зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори, відповідно до чинного законодавства.

 

5.Оприлюднити  дане рішення  на веб-сайті Кобринівської сільської    ради в   районній    газеті „Колос  Тальнівщини” та на дошці  оголошень  сільської ради.

 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (голова комісії  Крикливенко Г.С.)

 

7.Вважати   таким, що втратило чинність рішення Кобринівської сільської ради „Про місцеві податки і збори  на 2013 рік ”  від  12.07.2012   № 16/3

 

 

 Сільський голова                         Ю.Б. Книш

 

                                                                  Додаток 3   до   рішення Кобринівської 

                                                                             сільської ради   від  14.06.2013 №26/1

 

                                          ПОЛОЖЕННЯ

         про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1.1.Платники  збору

        Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

 а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

 г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

 Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

 а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

 б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

 в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

 г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

 ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

 д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

 е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

 є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

 ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

 з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

 Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

 а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

 б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

 в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

 г) сірників;

 ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

 а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

 б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

 в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

 г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

 ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

 д) проїзні квитки;

 е) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

 При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 1.4. Ставки збору

   -  Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється Кобринівською сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 -   Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

 на території  Кобринівської  сільської ради - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

 побутові послуги – 0,08.

  -  Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

  -   Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

 -    Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

  1.5. Порядок придбання торгового патенту

 Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

 а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

 б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

 в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

 г) вид торгового патенту;

 ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

 д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

 е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

 є) період, на який придбається торговий патент.

 Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

 Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

 Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

 У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

 Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

 Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

 У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

 У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

 Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

 Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 1.6. Порядок та строки сплати збору

 Порядок сплати збору платниками збору, які:

 а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

 б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

 в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

 г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

 ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

1.7.  Строки сплати збору:

 а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

 б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

 в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

 Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

1.8. Порядок використання торгового патенту

 Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

 на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

 у пунктах обміну іноземної валюти;

 у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

 Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

 Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

 Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

 Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 1.9. Строк дії торгового патенту

 Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

 Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

 Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

 У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

 

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Нечипоренко О.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до   рішення Кобринівської 

                                                                               сільської ради від 14.06.2013 року

                                            

 

                                                     П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на території  Кобринівської  сільської ради.

 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 Об’єкт оподаткування

 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

 Не є об’єктом оподаткування:

 а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

 б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

 в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

 ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

 д) гуртожитки.

 База оподаткування

 Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 Пільги із сплати податку

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

 а) для квартири - на 120 кв. метрів;

 б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

 Ставка податку

 Ставки податку встановлюються сільською в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

 для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року встановлюється 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року)

 для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 Порядок обчислення суми податку.

 Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.

 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

 Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 Строки сплати податку

 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           Нечипоренко О.П.

                                                                      .      

                                                                              

 

                                                                          Додаток 2 до  рішення  Кобринівської 

                                                                               сільської ради від 14.06.2013 №26/1

                                      П о л о ж е н н я

                                Про єдиний податок.

Розділ 1. Загальні положення.

 1. У цьому рішенні встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку  та звітності, а також справляння єдиного податку.
 2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм податків і зборів, встановлених пунктом 7.1 розділу 7 цього рішення, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цим рішенням, з одночасним введенням спрощеного обліку та звітності.
 3. Фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим рішенням, та реєструється платником єдиного  податку в порядку, , визначеному цим рішенням.
 4. Фізичні особи – підприємця, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І. Перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/ або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг  населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень

ІІ. Друга група  - фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або  населенню, виробництво та / або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства  , за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (уа 375202-05).

1.4.1. При розрахунку  загальної кілько осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у звязку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

 1. Не можуть бути платниками  єдиного податку:

1.5.1.  Фізичні особи – підприємці, які здійснюють:

1). діяльність з організації , проведення азартних ігор;

2).обмін іноземної валюти;

3).виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів;

4).видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;

7)діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність  з надання послуг пошти та зв”язку;

9)діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

1.5.2.фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження;

1.5.3. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 кв.м., нежитлові приміщення або їх частини, , загальна  площа яких перевищує 300кв.м.

1.5.4.страхові (перестрахові) брокери, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.5.5. фізичні особи – нерезиденти;

1.5.6.суб”єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.6.Платники єдиного  податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі (готівковій та безготівковій).

Розділ 2.Порядок визначення доходів та їх склад.

2.1. Доходом платника єдиного податку є :

- для фізичної особи – підприємця – дохід отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковий або / та безготівковий); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 2.3  цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке  належить на праві власності фізичній особі та використовується в господарській діяльності;

2.2.До суми доходу за звітний період включаються суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

2.3.У разі  надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.4. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим  Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.5. Датою отримання доходів є дата  надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

2.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торгівельних  автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора  розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів чи подібного обладнання грошової виручки.

2.7. У разі, якщо торгівля  товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених  у грошовій одиниці  України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених  у грошовій одиниці  України.

2.8. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті господарської діяльності та оподатковані згідно з цим рішенням, не включаються до складу загального річного неоподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно  до розділу ІУ Податкового кодексу України.

2.9. Не є доходом суми податків  і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним  функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску  на загальнообов”язкове державне  соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.10. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються :

1. суми податку на додану вартість;

2.суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отримано та повернено  протягом 12 календарних місяців з дня отримання та суми кредитів;

3. суми коштів  цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов”язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі державних або місцевих          програм;

4.суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю  товару (робіт, послуг)- платнику єдиного податку та/ або повертаються платником єдиного податку покупцю товару  ( робіт, послуг), якщо  таке повернення відбувається  внаслідок  повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

5. суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємства або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

6. Сума податку на додану  вартість, що надійшли у  вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених, (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених  Податковим кодексом України;

7.суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів,  поставлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов”язкове  державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

2.11. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться  відповідно до статті 6 даного рішення.

2.12. Визначення доходу здійснюється  для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб”єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/ або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.13. При визначенні обсягу доходу, що дає право сб”єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/ або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному  податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні звітні періоди.

2.14. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови перевищення протягом календарного року  обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

         При цьому, якщо  протягом календарного року платники першої  і другої груп використовували право на застосування іншої ставки єдиного податку  у зв”язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи , право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному  календарному році  такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.4 розділу 1 цього рішення.

Розділ 3. Ставки єдиного податку.

3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Кобринівською сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють  господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

3.2.1. Для першої групи платників єдиного податку ставка єдиного податку за здійснення роздрібного  продажу товарів з торговельних місць на ринку у розмірі 10 відсотків  розміру мінімальної  заробітної плати.

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників  єдиного податку другої групи у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

Розділ 4. Податковий (звітний) період.

4.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік. Податковим (звітним ) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний квартал.

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім  календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

4.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому  відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний ) період починається з першого числа місяця, наступного  за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

4.4. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним ) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв”язку з припиненням провадження господарської діяльності.

4.5.У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається  період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ 5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснювати  сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування  авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/ або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

5.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного  податку протягом одного  календарного місяця на рік і на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.5.Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 цього рішення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку  за заявою платника єдиного податку.

      Помилково та / або  надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

5.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний квартал).

5.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов”язання із сплати  єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв”язку з припиненням господарської діяльності.

Розділ 7. Особливості нарахування , сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов”язку нарахування , сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1. податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об”єкта оподаткування), що отримані в результаті  господарської діяльності фізичної особи та оподатковані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цим рішенням;

2.земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

3.збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

4.збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

7.2.Нарахування , сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим  кодексом України. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах  відповідно до закону.

7.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових  або цивільно-правових відносинах.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Нечипоренко О.П.

 

 

 

 

УКРАЇНА

КОБРИНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

СЕЛО КОБРИНОВЕ    ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН    ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  14.06.2013 №26/2  

село  Кобринове

 

 

 

Про затвердження технічної

документації з нормативної

 грошової оцінки земель

Кобринівської сільської ради

 

 

 

     Розглянувши  технічну документацію з нормативно грошової  оцінки земель Кобринівської сільської ради  керуючись ст.. 12 Земельного кодексу України, Законами України «Про грошову оцінку земель», «Про плату за землю» п.п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» сесія Кобринівської  сільської  ради

 в и р і ш и л а:

 

 

 1. Затвердити  технічну документацію  з нормативно грошової оцінки земель Кобринівської  сільської  ради (додається)
 2. Взяти до відома,що данні  нормативної  грошової  оцінки  можуть бути використанні для визначення  розміру земельного податку, державного мита, при міні,устаткуванні ,для визначеня  розміру  орендної  плати за володіння та користування землею.
 3. Сільському голові Книш Ю.Б. до 15.06.2013  підписати договір з ДП «Черкаським науково-дослідним та проектним  інститутом  землеустрою»  договір  на виконання робіт.
 4. Бухгалтеру сільської  ради  до  25.06. 2013 провести оплату робіт за виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки  земель Кобринівської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                            Ю.Б.Книш

 

 

                                                   УКРАЇНА

                                     КОБРИНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

       СЕЛО КОБРИНОВЕ    ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН    ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  11.07.2014   № 36 /1

село  Кобринове

 

Промісцеві податки і збори

на 2015 рік

 

             Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, на підставі статей 8,10,12,265,266,267,268 Податкового кодексу України , Закону України „Про систему оподаткування”,  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”    з метою поповнення сільського бюджету,  Кобринівська сільська рада вирішила :

 

1.Запровадити з 01.01.2015 року на території Кобринівської сільської ради  дію таких місцевих податків і зборів:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

 

2.Затвердити положення  про :

2.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1.

2.2.Єдиний податок згідно з додатком 2.

2.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 3.

 

3. Порядок сплати місцевих податків і зборів проводити на підставі Податкового Кодексу України.

 

4.Відповідальність за правильність та своєчасність сплати місцевих податків і зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці збори, відповідно до чинного законодавства.

 

5.Оприлюднити  дане рішення  на веб-сайті Кобринівської сільської ради , в районній газеті „Колос Тальнівщини” та на дошці  оголошень  сільської ради.

 

6.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

 

7.Вважати таким, що втратило чинність рішення Кобринівської сільської ради „Про місцеві податки і збори  на 2014 рік ”  від  14.06.2013   №26/1.

 

8.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (голова комісії  Крикливенко Г.С.).

 

Сільський голова                              Ю.Б.Книш

 

                                      Додаток № 1  до рішення Кобринівської

                                                                             сільської  ради    від 11.07.2014 № 36/1

 

 

       

ПОЛОЖЕННЯ

                     про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.1 Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

           Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

1.2 Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

 

1.3 База оподаткування

Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

           База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

           База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

           У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм абзацу 1 підпункту 1.4 пункту  цього Положення.

 

1.4 Пільги із сплати податку

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

   Кобринівська сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

1.5 Ставка податку

    Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

     Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а)  1 відсоток  - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

       Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

1.6. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

1.7. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" абзацу 1 підпункту 1.4 пункту  цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" абзацу 1 підпункту 1.4 пункту  цього Положення , та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" абзацу 1 підпункту 1.4 пункту  цього Положення , та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

      Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з абзацом 1 підпункту 1.7 пункту  цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

    Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

1.8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

 

 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.9. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

1.10. Строки сплати податку

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

         Секретар                                                               Липовецька Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток 3   до рішення Кобринівської 

                                                                                                                         сільської ради   від 11.07.2014 №  36/1

 

                                                             ПОЛОЖЕННЯ

         про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1.1.Платники  збору

        Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

 а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

 г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

 Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

 а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

 б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

 в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

 г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

 ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

 д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

 е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджоло інвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

 є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

 ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

 з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

 Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

 а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

 б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

 в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

 г) сірників;

 ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

 а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

 б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

 в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

 г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

 ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

 д) проїзні квитки;

 е) зошити.

 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

 При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 1.4. Ставки збору

   - ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється Кобринівською сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

 - ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

 на території  Кобринівської  сільської ради - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

 побутові послуги – 0,08.

  - ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

  -ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

 - ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

  1.5. Порядок придбання торгового патенту

 Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

 а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

 б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

 в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

 г) вид торгового патенту;

 ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

 д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

 е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

 є) період, на який придбається торговий патент.

 Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

 Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

 Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

 У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

 Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку. У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

 Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

 У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

 Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

 Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 1.6. Порядок та строки сплати збору

 Порядок сплати збору платниками збору, які:

 а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

 б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

 в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

 г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

 ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

1.7.  Строки сплати збору:

 а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

 б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

 в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

 Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

1.8. Порядок використання торгового патенту

  Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

- на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

- на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

- на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

 -у пунктах обміну іноземної валюти;

 -у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

 Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

 Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

 Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

 Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 1.9. Строк дії торгового патенту

 Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

 Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

 Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

 У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

 

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Липовецька Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                         .      

                                                                                Додаток 2 до рішення  Кобринівської 

                                                                                                сільської ради від 11.07.2014 №36/1

                                                           П о л о ж е н н я

                                                      Про єдиний податок.

Розділ 1. Загальні положення.

 1. У цьому рішенні встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку  та звітності, а також справляння єдиного податку.
 2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм податків і зборів, встановлених пунктом 7.1 розділу 7 цього рішення, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цим рішенням, з одночасним введенням спрощеного обліку та звітності.
 3. Фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим рішенням, та реєструється платником єдиного  податку в порядку, , визначеному цим рішенням.
 4. Фізичні особи – підприємця, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

І. Перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/ або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг  населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень

ІІ. Друга група  - фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та / або  населенню, виробництво та / або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства  , за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (уа 375202-05).

1.4.1. При розрахунку  загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

 1. Не можуть бути платниками  єдиного податку:

1.5.1.  Фізичні особи – підприємці, які здійснюють:

а) діяльність з організації , проведення азартних ігор;

б)обмін іноземної валюти;

в)виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів;

г)видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

д)видобуток, реалізацію корисних копалин;

е) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;

є)діяльність з управління підприємствами;

ж) діяльність  з надання послуг пошти та зв’язку;

з)діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

1.5.2.фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження;

1.5.3. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 кв.м., нежитлові приміщення або їх частини, , загальна  площа яких перевищує 300кв.м.

1.5.4.страхові (перестрахові) брокери, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.5.5. фізичні особи – нерезиденти;

1.5.6.суб”єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.6.Платники єдиного  податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі (готівковій та безготівковій).

Розділ 2.Порядок визначення доходів та їх склад.

2.1. Доходом платника єдиного податку є :

- для фізичної особи – підприємця – дохід отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковий або / та безготівковий); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 2.3  цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке  належить на праві власності фізичній особі та використовується в господарській діяльності;

2.2.До суми доходу за звітний період включаються суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

2.3.У разі  надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.4. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим  Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.5. Датою отримання доходів є дата  надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

2.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торгівельних  автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора  розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів чи подібного обладнання грошової виручки.

2.7. У разі, якщо торгівля  товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених  у грошовій одиниці  України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених  у грошовій одиниці  України.

2.8. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті господарської діяльності та оподатковані згідно з цим рішенням, не включаються до складу загального річного неоподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно  до розділу ІУ Податкового кодексу України.

2.9. Не є доходом суми податків  і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним  функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.10. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються :

а) суми податку на додану вартість;

б)суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отримано та повернено  протягом 12 календарних місяців з дня отримання та суми кредитів;

в)суми коштів  цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі державних або місцевих          програм;

г)суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю  товару (робіт, послуг)- платнику єдиного податку та/ або повертаються платником єдиного податку покупцю товару  ( робіт, послуг), якщо  таке повернення відбувається  внаслідок  повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

д)суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємства або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

е)сума податку на додану  вартість, що надійшли у  вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених, (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених  Податковим кодексом України;

є)суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів,  поставлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов”язкове  державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

2.11. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться  відповідно до статті 6 даного рішення.

2.12. Визначення доходу здійснюється  для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/ або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.13. При визначенні обсягу доходу, що дає право сб”єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/ або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному  податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні звітні періоди.

2.14. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови перевищення протягом календарного року  обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

         При цьому, якщо  протягом календарного року платники першої  і другої груп використовували право на застосування іншої ставки єдиного податку  у зв”язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи , право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному  календарному році  такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.4 розділу 1 цього рішення.

Розділ 3. Ставки єдиного податку.

3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Кобринівською сільською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють  господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

3.2.1. Для першої групи платників єдиного податку ставка єдиного податку за здійснення роздрібного  продажу товарів з торговельних місць на ринку у розмірі 10 відсотків  розміру мінімальної  заробітної плати.

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників  єдиного податку другої групи у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

Розділ 4. Податковий (звітний) період.

4.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік. Податковим (звітним ) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний квартал.

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім  календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

4.3. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому  відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний ) період починається з першого числа місяця, наступного  за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

4.4. У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним ) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

4.5.У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається  період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ 5.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснювати  сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування  авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/ або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

5.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного  податку протягом одного  календарного місяця на рік і на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.5.Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 цього рішення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку  за заявою платника єдиного податку.

      Помилково та / або  надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

5.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний квартал).

5.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати  єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв”язку з припиненням господарської діяльності.

Розділ 7. Особливості нарахування , сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов”язку нарахування , сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

а)податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті  господарської діяльності фізичної особи та оподатковані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цим рішенням;

б)земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

в)збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

г)збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

7.2.Нарахування , сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим  кодексом України. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах  відповідно до закону.

7.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових  або цивільно-правових відносинах.

 

 

 

 

         Секретар сільської ради                                              Липовецька Н.О.

 

 

 

Опубліковано 13.07.2014

 

 

 

УКРАЇНА

                                КОБРИНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА  

            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ        ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

                                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  11.09.2014     №37/1    

 

 Про  внесення  змін   до   рішення  Кобринівської

 сільської  ради  від 06.02. 2014    № 32/1    

Про  бюджет Кобринівської

сільської ради  на 2014 рік із змінами внесеними рішенням с/р від 06.02.2014р. №32/2, від 25.03.2014р. №33/3, від 24.04.2014р. №34/1, від 11.07.2014р.№36/2    

 

Керуючись п. 7,8, ст..78 , ст.72 п.1,2   Бюджетного Кодексу України, п.п.. 23 ч.1 ст. 26, п.3 ст.36  Закону України    „  Про   місцеве самоврядування в Україні” ,   Кобринівська    сільська    рада    

 в и р і ш и л а:

      Внести до рішення сільської ради від 06.02.2014 р.№ 32/1 »Про бюджет Кобринівської сільської ради на 2014 рік» такі зміни:

1.Пункт 1  рішення Кобринівської сільської  ради  № 32/1 від 06.02.2014  року  „Про бюджет  Кобринівської сільської ради на 2014 рік ”, викласти в  новій   редакції: із змінами внесеними рішенням сесії від 06.02.2014№32/2, рішенням сесії від 25.03.2014 №33/3, рішенням сесії від 24.04.2014р. №34/1, рішенням сесії від 11.07.2014р.№36/2:

 

1.1Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014  рік у сумі

694451 гривень

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 642239 грн., 

Обсяг доходів  спеціального фонду бюджету   52212грн.,

 у тому числі бюджету розвитку  2752   грн.(додаток №1).

У складі доходів загального фонду дотація вирівнювання із районного бюджету в сумі 32282 грн.

У складі доходів спеціального  фонду субвенція  із державного бюджету в сумі 6056  грн., субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів в сумі 14000 грн  (додаток № 4)

             2.Пункт 2  рішення Кобринівської сільської  ради  № 32/1 від 06.02.2014  року  „Про бюджет  Кобринівської сільської ради на 2014 рік ”, викласти в  новій   редакції: із змінами внесеними рішенням сесії від 06.02.2014№32/2, рішенням сесії від 25.03.2014 №33/3, рішенням сесії від 24.04.2014р. №34/1, рішенням сесії від 11.07.2014р.№36/2:

2.1.  -  затвердити   загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014рік  в сумі  969757 грн.

             в тому числі загального фонду  651809грн.

               спеціального фонду                  317948 грн.

  згідно  з  додатками : (додаток № 2 за функціональною класифікацією,  додаток № 3  за головними розпорядниками   бюджету ).

Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток№4)на 2014 рік:

   по загальному фонду сільського бюджету :

 - субвенція  районному  бюджету  у сумі 166 000 гривень .

. по спеціальному  фонду  :

 - субвенція  районному  бюджету на виконання інвестиційних проектів  у сумі 12000 гривень

 3.пункт 6  викласти у новій редакції:

 Затвердити перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 5) – на суму     299892 гривень.

  4.Пункт 7 викласти в новій редакції

4.1      Установити профіцит  бюджету по загальному фонду у сумі 167344,00  грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду ).

4,2 Установити дефіцит бюджету по загальному фонду у сумі 176914 грн. джерелом покриття якого  є вільний залишок коштів на 01.01.2014 р.

5.  Пункт 8 викласти у новій редакції.

   5.1   Установити дефіцит спеціального фонду бюджету  в сумі 265736 грн,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду – 167344 грн, та використання вільного залишку спеціального фонду на 01.01.2014р.  в сумі 98392 грн.

 6.Затвердити загальний обсяг  використання вільного залишку  бюджетних коштів на 01.01.2014 року  загального фонду –176914 грн., спеціального фонду – 98392 грн.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету та фінансів ,  земельних ресурсів , екології, комунального майна, соціального розвитку села..

 

 

                 Сільський голова                     Ю.Б. Книш