Регуляторні акти

 

 

ПРОЕКТ

                                                             

                            КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

               ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                

                                        Р І Ш Е Н Н Я

______________2016           с.Кобринове                            №

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2017 рік 

 

      Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України ( далі - ПКУ) , із змінами внесеними  Законом  України  № 654-VIII від 17.07.2015, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постанови  Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,враховуючи аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів  , сільська рада

ВИРІШИЛА :     

1.Встановити з 1 січня 2017 року на території сіл Кобринове, Гуляйка  місцеві податки і збори:

1.1  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та   для об’єктів нежитлової нерухомості (визначення понять згідно п.п. 14.1.129 п.14.1 статті 14  ПКУ), при цьому врахувати, що:

1.1.1. платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки вказані  в п. 266.1.статті 266 ПКУ;

1.1.2.об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об*єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п.п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ;

1.1.3.згідно п.п. 266.3.1. п.266.3. статті 266 ПКУ, базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток;

1.1.4.згідно п.п.266.4.1. п.266.4 статті 266 ПКУ, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в)для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік);

1.1.5.ставки податку на 2017 рік для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку викладені в додатку 1  до даного рішення);

1.1.6. встановити  пільгу з податку, що сплачується  з об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

1.1.7. згідно п.п. 266.6.1. п.266.6. статті 266 ПКУ, базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

1.1.8.порядок обчислення суми податку визначений п.266.7 статті 266 ПКУ;

1.1.9.строки сплати податку визначені п.266.10 статті 266 ПКУ.

1.2.транспортний податок, при цьому врахувати, що :

1.2.1.платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 1.2.2.  є об'єктами оподаткування.

1.2.2. об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті;

1.2.3.базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.;

1.2.4. ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 1.2.2.

1.2.5. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року;

1.2.6. порядок обчислення та сплати податку визначений п. 267.6. статті 267 ПКУ;

1.2.7. Строки сплати податку вказані в п. 267.8. статті 267 ПКУ;

1.3. туристичний збір, при цьому врахувати, що :

1.3.1.платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк;

 1.3.2. платниками збору не можуть бути особи, які вказані в п.п. 268.2.2 п.268.2. статті 268 ПКУ;

 1.3.2. ставка збору встановлюється у розмірі  0,5  відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 ПКУ;

 1.3.3. база справляння збору вказана в п. 268.4. статті 268 ПКУ;

 1.3.4.справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

 1.3.5. порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ;

 1.3.6. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

 1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів, при цьому врахувати, що :

 1.4.1. платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи -   

підприємці, які згідно з рішенням сільської організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;

1.4.2.об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради,  спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

1.4.3.базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету;

1.4.3.ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі  0,03  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 1.4.4. порядок обчислення та строки сплати збору вказані в п. 268-1.5. статті 268-1 ПКУ;

 1.4.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

 1.5. встановити з 1 січня 2017  року єдиний податок та врахувати, що :

 1.5.1. Платники податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом, та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим кодексом.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

1.5.2.не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої групи, особи ,які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ;

1.5.3.не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи,особи, що вказані в п.291.5-1 статті 291 -1 ПКУ;

1.5.4.під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ; 

1.5.5. порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в  статті 292 ПКУ;

1.5.6. об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої груп вказаний в статті 292-1 ПКУ;

1.5.7. ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі- мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати(згідно додатку 2 до  даного рішення).

         Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2) 5відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 Податкового кодексу.

         Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі І розділу XIV Податкового кодексу;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу відповідно.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главі І розділу XIV Податкового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.5.8.ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням  особливостей, вказаних п.293.8 статті 293 ПКУ;

1.5.9. для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), вказаних в п. 293.9. статті 293 ПКУ;

1.5.10. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

1.5.11. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 ПКУ.

2.Секретарю сільської ради :

2.1.Оприлюднити  дане   рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що оголосити  в ЗМІ до 15  липня цього року.

 2.2.Направити копію цього регуляторного акта  в ДПІ в Тальнівському  районі.

 3.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2017року.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Ю.Б.Книш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                  № ______ від ________

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у с. Кобринове  та с.Гуляйка на 2017 рік

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості з них

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,50

 

1,0

б) прибудова до житлового будинку

0,25

1,0

в) квартира

0,50

1,0

г) котедж

0,50

1,0

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,50

1,0

д) садовий будинок

0,25

1,0

е) дачний будинок

0,25

1,0

Об’єкти нежитлової нерухомості з них

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

1,0

1,0

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,1

1,0

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,50

1,0

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

1,0

1,0

ґ)будівлі промисловості та склади

1,0

1,0

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1,0

1,0

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

1,0

1,0

ж) інші будівлі

1,0

1,0

 

 

Секретар сільської ради                                         Н.О.Липовецька

 

                       

ПРОЕКТ

                                                        

                                      КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

______________2016          с.Кобринове                                              №

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  14.07.2013 №26/2, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с.Кобриновен, с.Гуляйка   за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

1.1.за землі сільськогосподарського призначення 

рілля:агрогрупи  

        53 е          30311 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 = 37,86 грн./ га

        55 е          25863 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 32,30 грн./га

        56 е          19613 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 = 24,49 грн./ га       

        57 е          15601 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 19,48 грн./га

        141           5349   х  0,1 % х 1,249 х 1,2 = 6,68   грн./га

        209 д        30756 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 = 38,42 грн./га

        210 е        24962 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 31,18 грн./га

        215 е          2674 х  0,1%  х 1,249 х 1,2  = 3,34   грн./га

багаторічні насадження: агрогрупи

        53 е          23296 х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 8,73 грн./ га

        55 е          19914 х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 7,46 грн./га

        56 е          14654 х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 5,50 грн./ га

        57 е          11648 х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 4,36 грн./га

        141           376     х  0,03 % х 1,249 х 1,2   = 0,14 грн./ га

        209 д        25926 х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 9,72 грн./ га

сіножаті :агрогрупи

        53 е          10820 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 13,51  грн./ га

        55 е          9228   х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =  11,53  грн./га

        56 е          6046   х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =   7,56  грн./ га

        57 е          4455   х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =   5,57  грн./га

        141          1909    х  0,1 % х 1,249 х 1,2   = 23,84 грн./га

        209 д       11615  х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 14,51 грн./га

        210 е         9547  х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =  11,93 грн./га

пасовища: агрогрупи

                      53 е          5614 х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =  7,01 грн./ га

        55 е          4788 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   5,98 грн./га

        56 е          2972 х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =  3,71 грн./ га

        57 е          2394 х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =   2,99 грн./га

                      141           991   х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =  1,24 грн./га

                      209 д       5944  х  0,1 % х 1,249 х 1,2    =  7,42 грн./га

                      210 е       4871  х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =   6,08 грн./га

                      215          330    х  0,1 % х 1.249 х 1,2   =   0,41 грн./га

  1.2. на земельні ділянки під будівлями і спорудами :

   перша економіко - планувальна зона с.Кобринове

         квартал

        1,13,18,19,20            20,22 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433= 75,76 грн./ га

        2                                19,61 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433= 73,48 грн./га

        3,5                             22,24 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 83,33 грн./га

        4,12                           21,64 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 81,09 грн./га

        6,7                             23,46 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433= 87,90 грн./га

        8,16                           21,23 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 79,55 грн./га

        9,10                           22,65 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 84,87 грн./га

        11                              21,03 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 78,80 грн./га

        14                              19,21 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 71,98 грн./га

        15                              20,62 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 77,26 грн./га

         під закладом медицини:

1                                                              14,15 х 1 % х10000 х 1,249 х1,433 =1767,34 грн./га

під закладом освіти,культури, с/р:

3                               15,57 х 1 % х10000 х 1,249 х1,433 =1944,69 грн./га

         за земельні ділянки комерційного використання :

         4                               54,09  х 1 % х10000 х 1,249 х1,433 =6755,84 грн./га

         за земельні ділянки під водоймищем :            

         4                               10,82 х 1 % х25 %х 10000 х 1,249 х1,433 =337,85 грн./га

         за земельні ділянки під конторою , церквою:

         12                             15,14 х 1 % х10000 х 1,249 х1,433  =1890,99 грн./га

         друга економіко – планувальна зона

        квартал

        21,22                         17,74 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 = 66,47 грн/га

        23,24,25                    17,21 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433  = 64,49 грн/га

        26                              16,85 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433=  63,14 грн/га

        27,31                         18,09 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 =  67,78 грн/га

        32,33,34,35               18,63 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 =  69,81 грн/га

         третя економіко - планувальна зона

        квартал

         28                             13,88 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433  =  52,00 грн/га

         29                             14,31 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 =  53,62 грн/га

         30                             15,03 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 х1,433 =  56,32 грн/га     

 2.Затвердити  ставки земельного податку  по с.Гуляйка

 2.1. землі сільськогосподарського призначення:

рілля: агрогрупи 

                      55 е          25863 х 0,1 %  х 1,249 х 1,2  = 32,30 грн./га

        56 е          19613 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 = 24,49 грн./ га

        57 е          15601 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 19,48 грн./га

        141           5349   х  0,1 % х 1,249 х 1,2   = 6,68   грн./га

        209 д        30756 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 38,42 грн./га

                      210 е        24962 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 = 31,18 грн./га

                      215 е        2674   х  0,1 % х 1,249 х 1,2  = 3,33   грн./га

багаторічні насадження: агрогрупи

        55 е          19914  х  0,03 % х 1,249 х 1,2   = 7,46 грн./га

        56 е          14654  х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 5,50 грн./ га

        57 е          11648  х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 4,36 грн./га

        141             376    х  0,03 % х 1,249 х 1,2   = 0,14 грн./га

        209 д        25926  х  0,03 % х 1,249 х 1,2  = 9,72 грн./га

сіножаті : агрогрупи

        55 е          9228 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   11,53   грн./га

        56 е          6046 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   7,56   грн./га

        57 е          4455 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 =    5,57   грн./га

        141          1909  х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   23,84 грн./га

        209 д      11615 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =  14,51   грн./га

                      210 е        9547 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =  11,93   грн./га

пасовища: агрогрупи

                      55 е        4788 х  0,1 % х 1,249 х 1,2   =  5,98 грн./ га

        56 е        2972 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   3,71 грн./га

        57 е        2394 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 =   2,99 грн./ га

        141           991 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =  1,24 грн./га

        209 д      5944 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   7,42 грн./га

                      210 е      4871 х  0,1 % х 1,249 х 1,2  =   6,08 грн./га

                      215 е        330 х  0,1 % х 1,249 х 1,2 =   0,41 грн./га

       2.2.  на земельні ділянки під будівлями і спорудами с.Гуляйка

           перша економіко - планувальна зона

           квартал

           1,2,7,15              17,91 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  67,11  грн./ га

           3,4,11,16,17       18,81 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  70,48 грн./га

           5,10,13,14          19,70 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  73,82 грн./га

           6 ,12                   19,16 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  71,79 грн./ га

           8                         18,27 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  68,46 грн./ га

           9,18                    18,09 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  67,78грн./ га

           19                       17,01 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  63,74 грн./ га

            за земельні ділянки комерційного використання по с.Гуляйка :

           12                       49,26 х 1 % х 10000 х 1,249  = 6152,57 грн./га

            під закладом медицини:

           14                        13,79 х 1 % х 10000 х 1,249 =1722,37 грн./га

            друга економіко – планувальна зона

            квартал

            20                       13,71  х 1 % х 3 %  х 10000 х 1,249  = 51,37 грн/га

            21,22                  13,28  х 1 % х 3 %  х 10000 х 1,249  = 49,76 грн/га   

   

3.За земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 4.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

5. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 6. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

7.Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

8. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

9.за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

10.За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3.Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативної грошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     5.7. податковим періодом  для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку:  

 6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.   

7. Затвердити на 2017 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

8. Затвердити на 2017  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення 3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі)  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

10.Секретарю сільської ради оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що  оголосити в ЗМІ.

    При цьому врахувати, що оголошення в ЗМІ має бути надруковане не пізніше 15 липня цього року.

 11. Спеціалісту ІІ категорії  сільської ради за строковим трудовим договором після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

12. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України,  але не раніше 01.01.2017 року. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

Сільський голова                                                                       Ю.Б.Книш

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                    

 

                        КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                  ПРОЕКТ

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

  ____________ 2015 року        с.Кобринове                          №   _______

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2016 рік  

 

          Керуючись  статтями 140, 146 Конституції України, статтею 12 Податкового кодексу України, із змінами внесеними  Законом  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, Законом України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності» , постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  АПК,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,бюджету та  фінансів  , сільська рада в и р і ш и л а : 

1.Взяти до відома, що :

1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:

- податок на майно;

- єдиний податок.

 До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір. 

1.2. Податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю. 

1.3.відповідно до підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , рішення про встановлення місцевих податків та зборів  офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період) в іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом; 

2.Встановити з 1 січня 2016 року на території Кобринівської сільської ради   місцеві податки на майно та затвердити відповідні Положення про  :

 -податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та податок   на  нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості – (додаток 1); 

 - транспортний податок (додаток 2) ; 

3.Встановити з 1 січня 2016 року єдиний податок та затвердити Положення про нього  (додаток 3).

4.Встановити на території Кобринівської сільської ради місцеві збори та затвердити Положення про  порядок сплати :

4.1.збору за місця для паркування транспортних засобів( додаток 4) ;

4.2.туристичного збору ( додаток 5) .

5.Секретарю сільської ради Липовецькій Н.О.:

5.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет- сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

5.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,  у встановленому      Кабінетом        Міністрів          України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

6.Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання . 

7.Оприлюднити  рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік» через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2015 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів   (плановий період).                                                                                                       

8.Дане рішення набирає чинності з дня  його оприлюднення, але не раніше  01.01.2016 року.

9.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                        Ю.Б.Книш

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Додаток № 1

                                                                                                                                  до рішення ради

                                                                                                                                  від _________№__

 

 

                                   П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості 

Розділ І

Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та податок   на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки,  для об’єктів нежитлової нерухомості (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ.

 Враховано, що:

- згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», проекти регуляторних актів, що розробляються  органами місцевого самоврядування , подаються на погодження до Державної регуляторної  служби; 

-  пункт 33 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, щодо ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в розмірі, який  не  перевищує  1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр,  не застосовується в 2016 році. 

1.2.Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.                    

1.3. Відповідно до : 

 підпункту 14.1.129. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України :

- об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та  дачні і  садові будинки;

підпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну; 

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання; 

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; 

підпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків; 

підпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку; 

підпункту14.1.1291 об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. 

У нежитловій нерухомості виділяють:

а)будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,

будівлі для конторських та адміністративних цілей ;

в)будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

Розділ ІІ

Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

Розділ ІІІ

Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а)об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                                                                                                              

б)об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ)житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д)об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е)об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є)будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж)будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з)об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. 

Розділ ІV

База оподаткування

4.1.Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

4.2.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.                            

Розділ V

Пільги із сплати податку

5.1.База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: 

а)для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 140 кв. метрів;

в)для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток      (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 210кв. метрів

5.2.Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).  

5.3.Сільська рада має право  збільшити  граничну межу житлової нерухомості, встановленої Податковим кодексом України  ( 60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м) , на яку зменшується база оподаткування. 

5.4.Сільська рада встановлює  пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями). 

5.5.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на: 

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ; 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 

5.6.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від  майна, яке є об’єктом оподаткування. 

5.7.Пільги з податку, що сплачується  з об’єктів  не житлової нерухомості  для фізичних осіб не надаються на: 

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради ; 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 

5.8.Встановити, що  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів  не  житлової нерухомості не сплачується   з об’єктів  не житлової нерухомості, що перебуває у власності релігійних організацій , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  статутами (положеннями). 

5.9.Сільська рада до 25 грудня  року, що передує плановому бюджетному року  подає  до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта  нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею. 

Розділ VI

Ставка податку

6.1.Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється  у   відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і становить :

Для житлової нерухомості: 

   - 0,50 % - житловий будинок ;  квартира ; котедж ;

   - 0,25 %- прибудова до житлового будинку;  садові будинки; дачні будинки ; 

  Для нежитлової нерухомості:

   - 1,00 % - будівлі готельні ;  будівлі торговельні ;  будівлі для публічних виступів (казино,  

ігорні будинки);                                                                                                                                    

  - 0,1 % - будівлі офісні, інші будівлі;

  -0,50% - магазини,  їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

  - 1,00 % - гаражі ;

  - 0,01 % - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. 

 Розділ VII

 Порядок обчислення суми податку

7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7.2.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного  об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього Положення,  та відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1. цього положення   та відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних типів  (квартира та житловий будинок), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в»  пункту 5.1. цього положення    та відповідної ставки податку; 

г)сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.3.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.8. цього Положення,  та відповідної ставки податку. 

7.4.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   Контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

    Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

7.5.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

-об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;                                                                  

-права на користування пільгою із сплати податку;

-розміру ставки податку;

-нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку   проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

7.6.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

7.7.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

7.8.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

7.9.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

Розділ VIII

Порядок сплати податку

8.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через відділення зв’язку  за квитанцією про прийняття податків.

 Розділ ІХ

Строки сплати податку

 9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації».

 

 

Секретар ради                                                                              Н.О.Липовецька

 

 

                                                                                                                                  Додаток                                                                                                                                                                                  до рішення ради

                                                                                                                                      від _________№__

 

 

                                                        П О Л О Ж Е Н Н Я

                                                    про транспортний  податок

 

Розділ І

Загальні положення 

1.1.Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на підставі статті  266 Податкового кодексу України із змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71- VIII.                                            

Розділ ІІ

Платники податку

2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що  є об’єктами оподаткування. 

Розділ ІІІ

Об’єкт оподаткування 

3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. 

Розділ 1У. База оподаткування 

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

4.2.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування . 

Розділ V

Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

5.2.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

5.3.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

     Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

5.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

     З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

     Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 

5.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

5.6.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

        Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

5.7.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.  

Розділ VI

Порядок сплати податку 

6.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

6.2.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар  ради                                                      Н.О.Липовецька 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток                                                                                                                                                                                  до рішення ради

                                                                                                                     від_________№___

                                                                                                        

 

                                             Положення про   єдиний   податок

 

1. Платники податку 

    Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України ( далі – ПКУ)та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному  ПКУ. 

 2.Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

 2)друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

      Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та   виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень; 

4)четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

 3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. 

 При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим ПКУ. 

 4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: 

-суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: 

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

2) обмін іноземної валюти; 

3)виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів,дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 

5)видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; 

6)діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, ; 

7) діяльність з управління підприємствами; 

8)діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

9)діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

 -  фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 

 -  фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

 -  страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 

 -   суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків; 

 -   представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

 -   фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

-  суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

5.Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 

 -  суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини); 

-   суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції; 

 -  суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

-   платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). 

6.Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 

 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 

 2) послуги з ремонту взуття; 

 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 

 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 

 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 

 6)виготовлення спіднього одягу за індивідуальним

 замовленням;                                                                                                    

7)виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним

  замовленням; 

 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 

 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 

 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 

 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 

 12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 

 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 

 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 

 15)виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним  

 замовленням; 

 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 

 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 

 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 

 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за

 індивідуальним замовленням; 

 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 

 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 

 23) послуги з ремонту годинників; 

 24) послуги з ремонту велосипедів; 

 25)послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних  

 інструментів;                                                                                                                                

 26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 

 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та  

 металовиробів; 

 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 

 29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 

 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 

 31) послуги з виконання фоторобіт; 

 32) послуги з оброблення плівок; 

 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 

 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 

 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 

 36) послуги перукарень; 

 37) ритуальні послуги; 

 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 

 39) послуги домашньої прислуги; 

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним  

 замовленням. 

 7.Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп 

8. Доходом платника єдиного податку є: 

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані                                                        

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності; 

 2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. 

9.При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. 

10.До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). 

11.Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до ПКУ. 

12.Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону. 

13.Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. 

 При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого ПКУ. 

14.Ставки єдиного податку 

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).                                                                                                                       

15.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

16.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 

 1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом; 

 2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. 

 Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 ПКУ. 

17.Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків: 

1)до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291ПКУ; 

2)до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

3)до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі; 

4)до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування; 

5)до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ.                                                                                                                         

18. Податковий (звітний) період 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. 

19.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. 

 Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

 Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення. 

20.Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. 

21.Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 

22.Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. 

23.У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності. 

24. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

       Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 

      У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12ПКУ.

25.Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 

26.Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси. 

27.Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

28.Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 

 Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.  

29.Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

30. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

        Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 ПКУ. 

31.Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. 

 Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді. 

32.Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ. 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п'ятої групи. 

33.Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. 

34.Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп. 

    При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з  умовами визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ. 

35.Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають: 

 1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ; 

 2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку; 

 3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу). 

36.Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ПКУ. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом. 

37.Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

 Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6  статті 296 Податкового Кодексу України  та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

Секретар ради                                                                               Н.О.Липовецька

                                                                                       

                                                                                                                   Додаток № 4

                                                                                                                                          до рішення ради

                                                                                                                                          від __________№___

 

                                                     ПОЛОЖЕННЯ

                      про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення 

1.1. Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення)  .

1.2.Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців. 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування. 

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

РОЗДІЛ ІІІ

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. 

РОЗДІЛ ІV

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ОДПІ в районі.

 

 

Секретар ради                                            Н.О.Липовецька                                                                       

                                                                                                                                  Додаток № 5

                                                                                                                                   до рішення ради

                                                                                                                                    від________№___

            

                                                         ПОЛОЖЕННЯ

                                                       про туристичний збір 

РОЗДІЛ І

Загальні  положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення).

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

РОЗДІЛ ІІ

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)особи, які прибули у відрядження ;

в)інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –

інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)ветерани війни ;

ґ)учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги   (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу. 

РОЗДІЛ ІІІ

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. 

РОЗДІЛ ІV

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ОДПІ в  районі.

 

 

 

Секретар     ради                                          Н.О.Липовецька

 

 

 

 

                                  Аналіз  регуляторного  впливу

                            до  проекту  рішення  Кобринівської   сільської ради

                       «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2016 рік» 

 

1Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати  шляхом  державного  регулювання.

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів   покладені на органи місцевого самоврядування.

   Необхідність затвердження  Положень про місцеві податки і збори  обумовлено прийняттям змін до Податкового кодексу України (від 28.12.2014  року № 71-VI11).

   Даним проектом рішення  ради пропонується затвердити ставки  єдиного  податку, Положення  про  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки, Положення про  транспортний податок,    Положення  про  збір за місця для паркування транспортних засобів,  Положення  про  туристичний збір.

   Діє спрощена система оподаткування,обліку та звітності особливий  механізм  справляння 

податків  та  зборів,  що  встановлює  заміну  сплати  окремих  податків  і  зборів  на  сплату  єдиного  податку  з  одночасним  веденням  спрощеного  обліку  та  звітності.

   Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі  групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

 2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

      Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).                                                                        

2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3.До складу місцевих податків та зборів включений податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платниками якого є власники об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Зарахування цього збору до  бюджету в повному обсязі дозволить частково компенсувати втрати  бюджету від ліквідації  таких  податків  як ринковий збір та комунальний податок. Проте його роль не обмежується тільки наповненням дохідної частини сільського бюджету, адже порядок адміністрування даного податку побудований так, щоб сприяти детінізації майнових відносин, розвитку інституту приватної власності, зменшенню неконтрольованого зростання цін на житло.

    Ефективність застосування податку на нерухомість засвідчує світовий досвід. Нерухоме майно є зручним об'єктом для оподаткування та контролю за ним, адже існують вимоги щодо документального затвердження права власності на таке майно.

   Врегулювання питання щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можливо шляхом розробки та затвердження рішення  ради .

4.Впровадження єдиної політики з питань нормативного регулювання, організації, функціонування, ціноутворення, координації і контролю в галузі паркування транспортних засобів дасть  змогу  забезпечити  належний благоустрій вулично-дорожньої мережі, збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць, підвищення безпеки дорожнього руху, дисципліни водіїв, культури паркування.

2.Обґрунтування :інші  діючі регуляторні акти, за допомогою яких можна було б вирішити проблему – відсутні.

     Прийняття вищезазначеного рішення  ради дає можливість:

-впорядкування та вдосконалення  торгівлі на ринку  села;

-розширення бази оподаткування  та отримання в подальшому додаткового обсягу  надходжень до місцевого бюджету;

-забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку села;

- врегулювати ситуацію на ринку житла;

- збільшити частину власних надходжень  бюджету;

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;

- незапланований перехід ринків у торговельні комплекси;

- зменшення кількості торговельних місць на ринку;

- торгівля та  паркування  автотранспорту  у  невстановлених місцях.

Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до сільського бюджету;

- додаткові надходження до пенсійного фонду;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від єдиного податку  при  формуванні сільського бюджету.

3.Очікувані результати.

При  умові  затвердження  місцевих  податків  та  зборів   збільшаться  надходження  до бюджету,  в  тому  числі  до  бюджету  розвитку  сільської  ради.  Отримані  кошти  будуть 

спрямовані  на  фінансування  таких  видатків  як  будівництво,  реконструкція,  придбання 

предметів  довгострокового  використання,  капітальні  та  поточні  ремонти,  благоустрій  .

4.Визначення цілей державного регулювання.

Впорядкування  та  вдосконалення  торгівлі  на  ринку  села;

Розширення бази оподаткування та отримання додаткового обсягу   надходжень  до    бюджету; задоволення потреб  громади, утримання відповідних структур.                                          

5. Альтернативні способи. Відсутні.

 

 

6.  Переваги.

Активізація участі громади у прийнятті вказаних рішень та їх реалізації щодо шляхів вирішення проблеми,  а  також  створення додаткових робочих місць найманим працівникам, сприяння у розвитку підприємництва.

7. Механізм.

Оприлюднення проекту регуляторного акту в мережі Інтернету на сайті сільської ради,  повідомити  в  засоби  масової  інформації ,  з метою вивчення думки жителів   та  прийняття  їх  зауважень  та  пропозицій  з  проблемних  питань.

8.Можливість досягнення.

Прийняття рішення  про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів,  врахувавши зауваження  і пропозиції   фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб,  жителів  сіл  при  постійному  контролі  за дотриманням вимог чинного законодавства України.

9.Витрати.

З  боку  сільського  бюджету – мінімальні.  Зі  сторони  платників  податків  та  зборів  – сплата  запропонованих  ставок  податків   та  зборів.

10.Вигоди від затвердження  рішення  сесії.

Надходження до сільського бюджету максимально можливі. Отримані  кошти  будуть  спрямовані  на  фінансування  таких  видатків  як  будівництво,  реконструкція,  придбання  предметів  довгострокового  використання,  капітальні  та  поточні  ремонти,  благоустрій  села. 

11.  Можливість впровадження.

Дієвою мотивацією виконання цього регуляторного акта є його простота, прозорість виконання, чітке регулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких впливає зміна ставки  єдиного  податку.

12.Ризик  впливу зовнішніх чинників.

Мінімальний (зміна чинного законодавства).

13. Обґрунтування строку чинності.

До зміни чинного законодавства.

14.Показники результативності. 

Надійдуть додаткові кошти до   бюджету.  Дані  кошти  будуть  спрямовані  на  виконання 

заходів,  зазначених  у  Програмі  соціально-економічного  розвитку  села.

15.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», у межах строків, встановлених  Законом України «Про засади боротьби з корупцією.

 

 

 

 

 

Сільський      голова                                                                    Ю.Б.Книш

 

 

 

                                                                                                               ПРОЕКТ   

                                   КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                              

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

____________2015                           с.Кобринове                                       № _____

 

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016 рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель сіл Кобринове та Гуляйка  , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сесії Кобринівської сільської ради від  14.06.2013  № 26/2 «Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель Кобринівської сільської ради», врахувавши пропозиції постійної комісії з питань АПК ,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,бюджету та фінансів, сільська  рада в и р і ш и л а  :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України  ( далі- ПКУ), рішення про встановлення податків,офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних податків  або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

   1.2. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.                                                                                                                        

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.                                                                                                                      

     1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

2.Затвердити ставки земельного податку в с.Кобринове:

2.1.за землі сільськогосподарського призначення 

рілля:агрогрупи  

        53 е          30311 х  0,1 % х 1,249 = 37,86 грн./ га

        55 е          25863 х  0,1 % х 1,249 = 32,30 грн./га

        56 е          19613 х  0,1 % х 1,249 = 24,49 грн./ га       

        57 е          15601 х  0,1 % х 1,249 = 19,48 грн./га

        141           5349   х  0,1 % х 1,249 = 6,68   грн./га

        209 д        30756 х  0,1 % х 1,249 = 38,42 грн./га

        210 е        24962 х  0,1 % х 1,249 = 31,18 грн./га

        215 е          2674 х  0,1%  х 1,249 = 3,34   грн./га

багаторічні насадження: агрогрупи

        53 е          23296 х  0,03 % х 1,249  = 8,73 грн./ га

        55 е          19914 х  0,03 % х 1,249  = 7,46 грн./га

        56 е          14654 х  0,03 % х 1,249  = 5,50 грн./ га

        57 е          11648 х  0,03 % х 1,249  = 4,36 грн./га

        141           376     х  0,03 % х 1,249  = 0,14 грн./ га

        209 д        25926 х  0,03 % х 1,249  = 9,72 грн./ га

сіножаті :агрогрупи

        53 е          10820 х  0,1 % х 1,249  = 13,51  грн./ га

        55 е          9228   х  0,1 % х 1,249  =  11,53  грн./га

        56 е          6046   х  0,1 % х 1,249  =   7,56  грн./ га

        57 е          4455   х  0,1 % х 1,249  =   5,57  грн./га

        141          1909    х  0,1 % х 1,249  = 23,84 грн./га

        209 д       11615  х  0,1 % х 1,249  = 14,51 грн./га

        210 е         9547  х  0,1 % х 1,249  =  11,93 грн./га

пасовища: агрогрупи

                      53 е          5614 х  0,1 % х 1,249   =  7,01 грн./ га

        55 е          4788 х  0,1 % х 1,249  =   5,98 грн./га

        56 е          2972 х  0,1 % х 1,249   =  3,71 грн./ га

        57 е          2394 х  0,1 % х 1,249  =   2,99 грн./га

                      141           991   х  0,1 % х 1,249   =  1,24 грн./га

                      209 д       5944  х  0,1 % х 1,249   =  7,42 грн./га

                      210 е       4871  х  0,1 % х 1,249   =   6,08 грн./га

                      215          330    х  0,1 % х 1.249   =   0,41 грн./га

  2.2. на земельні ділянки під будівлями і спорудами :

   перша економіко - планувальна зона с.Кобринове

         квартал

        1,13,18,19,20            20,22 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 75,76 грн./ га

        2                                19,61 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 73,48 грн./га

        3,5                             22,24 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 83,33 грн./га

        4,12                           21,64 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 81,09 грн./га

        6,7                             23,46 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 87,90 грн./га

        8,16                           21,23 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 79,55 грн./га

        9,10                           22,65 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 84,87 грн./га

        11                              21,03 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 78,80 грн./га

        14                              19,21 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 71,98 грн./га

        15                              20,62 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249  = 77,26 грн./га

         під закладом медицини:

  • 14,15 х 1 % х10000 х 1,249 =1767,34 грн./га

під закладом освіти,культури, с/р:

3                               15,57 х 1 % х10000 х 1,249 =1944,69 грн./га

         за земельні ділянки комерційного використання :

         4                               54,09  х 1 % х10000 х 1,249 =6755,84 грн./га

         за земельні ділянки під водоймищем :            

         4                               10,82 х 1 % х25 %х 10000 х 1,249 =337,85 грн./га

         за земельні ділянки під конторою , церквою:

         12                             15,14 х 1 % х10000 х 1,249  =1890,99 грн./га

         друга економіко – планувальна зона

        квартал

        21,22                         17,74 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249  = 66,47 грн/га

        23,24,25                    17,21 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249  = 64,49 грн/га

        26                              16,85 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  63,14 грн/га

        27,31                         18,09 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  67,78 грн/га

        32,33,34,35               18,63 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  69,81 грн/га

         третя економіко - планувальна зона

        квартал

         28                             13,88 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249  =  52,00 грн/га

         29                             14,31 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  53,62 грн/га

         30                             15,03 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  56,32 грн/га     

 3.Затвердити  ставки земельного податку  по с.Гуляйка

 3.1. землі сільськогосподарського призначення:

рілля: агрогрупи 

                      55 е          25863 х 0,1 %  х 1,249 = 32,30 грн./га

        56 е          19613 х  0,1 % х 1,249 = 24,49 грн./ га

        57 е          15601 х  0,1 % х 1,249 = 19,48 грн./га

        141           5349   х  0,1 % х 1,249  = 6,68   грн./га

        209 д        30756 х  0,1 % х 1,249 = 38,42 грн./га

                      210 е        24962 х  0,1 % х 1,249 = 31,18 грн./га

                      215 е        2674   х  0,1 % х 1,249 = 3,33   грн./га

багаторічні насадження: агрогрупи

        55 е          19914  х  0,03 % х 1,249  = 7,46 грн./га

        56 е          14654  х  0,03 % х 1,249  = 5,50 грн./ га

        57 е          11648  х  0,03 % х 1,249 = 4,36 грн./га

        141             376    х  0,03 % х 1,249  = 0,14 грн./га

        209 д        25926  х  0,03 % х 1,249 = 9,72 грн./га

сіножаті : агрогрупи

        55 е          9228 х  0,1 % х 1,249 =   11,53   грн./га

        56 е          6046 х  0,1 % х 1,249  =   7,56   грн./га

        57 е          4455 х  0,1 % х 1,249 =    5,57   грн./га

        141          1909  х  0,1 % х 1,249 =   23,84 грн./га

        209 д      11615 х  0,1 % х 1,249  =  14,51   грн./га

                      210 е        9547 х  0,1 % х 1,249  =  11,93   грн./га

пасовища: агрогрупи

                      55 е        4788 х  0,1 % х 1,249  =  5,98 грн./ га

        56 е        2972 х  0,1 % х 1,249 =   3,71 грн./га

        57 е        2394 х  0,1 % х 1,249 =   2,99 грн./ га

        141           991 х  0,1 % х 1,249  =  1,24 грн./га

        209 д      5944 х  0,1 % х 1,249 =   7,42 грн./га

                      210 е      4871 х  0,1 % х 1,249 =   6,08 грн./га

                      215 е        330 х  0,1 % х 1,249 =   0,41 грн./га

       3.2.  на земельні ділянки під будівлями і спорудами с.Гуляйка

           перша економіко - планувальна зона

           квартал

           1,2,7,15              17,91 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  67,11  грн./ га

           3,4,11,16,17       18,81 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  70,48 грн./га

           5,10,13,14          19,70 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  73,82 грн./га

           6 ,12                   19,16 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  71,79 грн./ га

           8                         18,27 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  68,46 грн./ га

           9,18                    18,09 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  67,78грн./ га

           19                       17,01 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  63,74 грн./ га

            за земельні ділянки комерційного використання по с.Гуляйка :

           12                       49,26 х 1 % х 10000 х 1,249  = 6152,57 грн./га

            під закладом медицини:

           14                        13,79 х 1 % х 10000 х 1,249 =1722,37 грн./га

            друга економіко – планувальна зона

            квартал

            20                       13,71  х 1 % х 3 %  х 10000 х 1,249  = 51,37 грн/га

            21,22                  13,28  х 1 % х 3 %  х 10000 х 1,249  = 49,76 грн/га   

4.Затвердити розмір орендної плати у відсотках від нормативно-грошової оцінки:

 - для земель сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 3% 

 - для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб"єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 5% 

 - під малими архітектурними формами – 3% 

5.Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2016  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативної грошової  оцінки земель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2016році. 

6.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження). 

7.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового     господарства,які  зайняті виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 6 цього рішення.

8.Ставка податку за земельні ділянки,розташовані за межами населених пунктів сіл Кобринове та Гуляйка встановлюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки площі ріллі по черкаській області. 

9.Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку                                                                                                                            

9.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ; 

9.2.органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

10.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518. 

10.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.  Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.                                                                                                                         

11. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації . 

12.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

13.Секретарю сільської ради :

13.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет - сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

13.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу

 та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо 

удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики . 

14.Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання  сесії.  

15.Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2016 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, але не раніше 01.01.2016 року.  

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,  бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Ю.Б.Книш                      

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ПРОЕКТ   

                                   КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                              

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

____________2015                           с.Кобринове                                       № _____

 

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016 рік

 

           Керуючись пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284  Податкового кодексу України із змінами, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель сіл Кобринове та Гуляйка  , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сесії Кобринівської сільської ради від  14.06.2013  № 26/2 «Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель Кобринівської сільської ради», врахувавши пропозиції постійної комісії з питань АПК ,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,бюджету та фінансів, сільська  рада в и р і ш и л а  :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України  ( далі- ПКУ), рішення про встановлення податків,офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних податків  або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

   1.2. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.                                                                                                                        

    Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.                                                                                                                      

     1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;

2.Затвердити ставки земельного податку в с.Кобринове:

2.1.за землі сільськогосподарського призначення 

рілля:агрогрупи  

        53 е          30311 х  0,1 % х 1,249 = 37,86 грн./ га

        55 е          25863 х  0,1 % х 1,249 = 32,30 грн./га

        56 е          19613 х  0,1 % х 1,249 = 24,49 грн./ га       

        57 е          15601 х  0,1 % х 1,249 = 19,48 грн./га

        141           5349   х  0,1 % х 1,249 = 6,68   грн./га

        209 д        30756 х  0,1 % х 1,249 = 38,42 грн./га

        210 е        24962 х  0,1 % х 1,249 = 31,18 грн./га

        215 е          2674 х  0,1%  х 1,249 = 3,34   грн./га

багаторічні насадження: агрогрупи

        53 е          23296 х  0,03 % х 1,249  = 8,73 грн./ га

        55 е          19914 х  0,03 % х 1,249  = 7,46 грн./га

        56 е          14654 х  0,03 % х 1,249  = 5,50 грн./ га

        57 е          11648 х  0,03 % х 1,249  = 4,36 грн./га

        141           376     х  0,03 % х 1,249  = 0,14 грн./ га

        209 д        25926 х  0,03 % х 1,249  = 9,72 грн./ га

сіножаті :агрогрупи

        53 е          10820 х  0,1 % х 1,249  = 13,51  грн./ га

        55 е          9228   х  0,1 % х 1,249  =  11,53  грн./га

        56 е          6046   х  0,1 % х 1,249  =   7,56  грн./ га

        57 е          4455   х  0,1 % х 1,249  =   5,57  грн./га

        141          1909    х  0,1 % х 1,249  = 23,84 грн./га

        209 д       11615  х  0,1 % х 1,249  = 14,51 грн./га

        210 е         9547  х  0,1 % х 1,249  =  11,93 грн./га

пасовища: агрогрупи

                      53 е          5614 х  0,1 % х 1,249   =  7,01 грн./ га

        55 е          4788 х  0,1 % х 1,249  =   5,98 грн./га

        56 е          2972 х  0,1 % х 1,249   =  3,71 грн./ га

        57 е          2394 х  0,1 % х 1,249  =   2,99 грн./га

                      141           991   х  0,1 % х 1,249   =  1,24 грн./га

                      209 д       5944  х  0,1 % х 1,249   =  7,42 грн./га

                      210 е       4871  х  0,1 % х 1,249   =   6,08 грн./га

                      215          330    х  0,1 % х 1.249   =   0,41 грн./га

  2.2. на земельні ділянки під будівлями і спорудами :

   перша економіко - планувальна зона с.Кобринове

         квартал

        1,13,18,19,20            20,22 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 75,76 грн./ га

        2                                19,61 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 73,48 грн./га

        3,5                             22,24 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 83,33 грн./га

        4,12                           21,64 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 81,09 грн./га

        6,7                             23,46 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 87,90 грн./га

        8,16                           21,23 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 79,55 грн./га

        9,10                           22,65 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 84,87 грн./га

        11                              21,03 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 78,80 грн./га

        14                              19,21 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 = 71,98 грн./га

        15                              20,62 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249  = 77,26 грн./га

         під закладом медицини:

  • 14,15 х 1 % х10000 х 1,249 =1767,34 грн./га

під закладом освіти,культури, с/р:

3                               15,57 х 1 % х10000 х 1,249 =1944,69 грн./га

         за земельні ділянки комерційного використання :

         4                               54,09  х 1 % х10000 х 1,249 =6755,84 грн./га

         за земельні ділянки під водоймищем :            

         4                               10,82 х 1 % х25 %х 10000 х 1,249 =337,85 грн./га

         за земельні ділянки під конторою , церквою:

         12                             15,14 х 1 % х10000 х 1,249  =1890,99 грн./га

         друга економіко – планувальна зона

        квартал

        21,22                         17,74 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249  = 66,47 грн/га

        23,24,25                    17,21 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249  = 64,49 грн/га

        26                              16,85 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  63,14 грн/га

        27,31                         18,09 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  67,78 грн/га

        32,33,34,35               18,63 х 1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  69,81 грн/га

         третя економіко - планувальна зона

        квартал

         28                             13,88 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249  =  52,00 грн/га

         29                             14,31 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  53,62 грн/га

         30                             15,03 х  1 % х 3 % х 10000 х 1,249 =  56,32 грн/га     

 3.Затвердити  ставки земельного податку  по с.Гуляйка

 3.1. землі сільськогосподарського призначення:

рілля: агрогрупи 

                      55 е          25863 х 0,1 %  х 1,249 = 32,30 грн./га

        56 е          19613 х  0,1 % х 1,249 = 24,49 грн./ га

        57 е          15601 х  0,1 % х 1,249 = 19,48 грн./га

        141           5349   х  0,1 % х 1,249  = 6,68   грн./га

        209 д        30756 х  0,1 % х 1,249 = 38,42 грн./га

                      210 е        24962 х  0,1 % х 1,249 = 31,18 грн./га

                      215 е        2674   х  0,1 % х 1,249 = 3,33   грн./га

багаторічні насадження: агрогрупи

        55 е          19914  х  0,03 % х 1,249  = 7,46 грн./га

        56 е          14654  х  0,03 % х 1,249  = 5,50 грн./ га

        57 е          11648  х  0,03 % х 1,249 = 4,36 грн./га

        141             376    х  0,03 % х 1,249  = 0,14 грн./га

        209 д        25926  х  0,03 % х 1,249 = 9,72 грн./га

сіножаті : агрогрупи

        55 е          9228 х  0,1 % х 1,249 =   11,53   грн./га

        56 е          6046 х  0,1 % х 1,249  =   7,56   грн./га

        57 е          4455 х  0,1 % х 1,249 =    5,57   грн./га

        141          1909  х  0,1 % х 1,249 =   23,84 грн./га

        209 д      11615 х  0,1 % х 1,249  =  14,51   грн./га

                      210 е        9547 х  0,1 % х 1,249  =  11,93   грн./га

пасовища: агрогрупи

                      55 е        4788 х  0,1 % х 1,249  =  5,98 грн./ га

        56 е        2972 х  0,1 % х 1,249 =   3,71 грн./га

        57 е        2394 х  0,1 % х 1,249 =   2,99 грн./ га

        141           991 х  0,1 % х 1,249  =  1,24 грн./га

        209 д      5944 х  0,1 % х 1,249 =   7,42 грн./га

                      210 е      4871 х  0,1 % х 1,249 =   6,08 грн./га

                      215 е        330 х  0,1 % х 1,249 =   0,41 грн./га

       3.2.  на земельні ділянки під будівлями і спорудами с.Гуляйка

           перша економіко - планувальна зона

           квартал

           1,2,7,15              17,91 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  67,11  грн./ га

           3,4,11,16,17       18,81 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  70,48 грн./га

           5,10,13,14          19,70 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  73,82 грн./га

           6 ,12                   19,16 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  71,79 грн./ га

           8                         18,27 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  68,46 грн./ га

           9,18                    18,09 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  67,78грн./ га

           19                       17,01 х  1 %х 3 % х 10000 х 1,249  =  63,74 грн./ га

            за земельні ділянки комерційного використання по с.Гуляйка :

           12                       49,26 х 1 % х 10000 х 1,249  = 6152,57 грн./га

            під закладом медицини:

           14                        13,79 х 1 % х 10000 х 1,249 =1722,37 грн./га

            друга економіко – планувальна зона

            квартал

            20                       13,71  х 1 % х 3 %  х 10000 х 1,249  = 51,37 грн/га

            21,22                  13,28  х 1 % х 3 %  х 10000 х 1,249  = 49,76 грн/га   

4.Затвердити розмір орендної плати у відсотках від нормативно-грошової оцінки:

 - для земель сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 3% 

 - для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб"єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 5% 

 - під малими архітектурними формами – 3% 

5.Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2016  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативної грошової  оцінки земель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2016році. 

6.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження). 

7.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового     господарства,які  зайняті виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 6 цього рішення.

8.Ставка податку за земельні ділянки,розташовані за межами населених пунктів сіл Кобринове та Гуляйка встановлюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки площі ріллі по черкаській області. 

9.Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку                                                                                                                            

9.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України ; 

9.2.органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Затвердити на 2016 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

10.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518. 

10.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.  Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.                                                                                                                         

11. Затвердити на 2016  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації . 

12.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

13.Секретарю сільської ради :

13.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу на  Інтернет - сайті сільської ради,  про що повідомити в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

13.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу

 та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо 

удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики . 

14.Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання  сесії.  

15.Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2016 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, але не раніше 01.01.2016 року.  

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань АПК,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,  бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Ю.Б.Книш                      

 

 

       

                                            Аналіз регуляторного  впливу

        Проект  рішення  сесії Кобринівської     сільської ради  « Про встановлення   ставок земельного податку ,  пільг з його  сплати та  розміруорендної плати на  2016рік » розроблений відповідно до Податкового кодексу України та нормативної грошової оцінки. 

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально- економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності. 

Визначення та аналіз проблем , яку буде розв’язано  шляхом регулювання.

Проектом рішення  передбачається  створення  умов  для надходження  до бюджету  сільської ради  коштів одержаних  від  сплати земельного податку для населення за земельні  ділянки  у межах  населеного пункту  сільської ради. 

Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.

    Встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету .

     Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади , забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

     За умови невстановлення нових ставок земельного податку рішенням сільської ради , відповідно до норм  Податкового кодексу України,  земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі , що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам. 

Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

     Вякості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми . Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету . 

Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи.

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку для населення за земельні ділянки в межах населених пунктів .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним щляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

Проектом рішення  затверджуються:

-          ставки земельного податку в межах населеного пункту на 2016 рік;

-          пільги зі сплати податку  на землю для  громадян та де-яких юридичних осіб. 

Обгрунтування  можливості  досягнення  визначених цілей  у разі  прийняття  регуляторного акту.

Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-          простоті  та доступності  положень рішення;

-          простоті виконання  вимог рішення;

-          врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дане рішення ;

-          встановлення чіткого  порядку  розрахунку  земельного податку  за земельні  ділянки  державної або  комунальної власності  у межах  населених пунктів;

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується 

Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , та  розділу ХІІ "Податок на майно"       Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

        2. Надходження  коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

         3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  . 

Обгрунтування  строку  чинності  регуляторного акту.

З моменту  набрання  чинності  даного проекту  рішення термін  дії 1 рік . 

Показники ефективності регуляторного акта.

Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради.

Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту .

Рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту. 

Відстеження  результативності  

   Для відстеження  результативності  рішення     сільської ради  відповідно до статті 10 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" буде  застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

    Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту ;

 

 Сільський голова                                                                                                  Ю.Б.Книш