Паспорти бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

№23-р від 17.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кобринівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кобринiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –428267 гривень , у тому числі загального фонду – 419628 гривень та спеціального фонду – 8639 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Рішення про бюджет Кобринівської сільської ради від 24.12.2018 №29-12/VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня благоустрою сіл Кобринове та Гуляйка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

забезпечення поточного ремонту обєктів вуличного освітлення

 

 

2

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

 

 

3

Забезпечення благоустрою кладовищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення утримання в належному технічному  стані обєктів вуличного освітлення

397 880

8 639

406 519

 

 

2

Забезпечення благоустрою кладовищ

21 748

0

21 748

 

 

Усього

419 628

8 639

428 267

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

кошторис

21748,00

0,00

21748,00

 

 

 

загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою

га.

 

8,00

0,00

8,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість обєктів вуличного освітлення, які планується утримувати

од.

 

10,00

0,00

10,00

 

 

 

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га.

 

3,00

0,00

3,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні видатки на утримання обєктів вуличного освітлення

грн.

кошторис

397880,00

8639,00

406519,00

 

 

 

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

грн.

кошторис

21748,00

0,00

21748,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ

%

 

37,00

0,00

37,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

№23-р від 17.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

№24 від 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кобринівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кобринiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0115012 )

 ( 0810 )

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10200 гривень , у тому числі загального фонду – 10200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Рішення сесії Кобринівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 24.12.2018 №29-12/VII, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Проведення навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Проведення навчально-тренувальних зборів з  неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

10 200

0

10 200

 

 

Усього

10 200

0

10 200

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

план роботи

6,00

0,00

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

№24 від 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

№24-р від 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кобринівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кобринiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –256812 гривень , у тому числі загального фонду – 238812 гривень та спеціального фонду – 18000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів", Рішення сесії Кобринівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 24.12.2018 №29-12/VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення (оплата праці з нарахуваннями,придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,оплата послуг,оплата електроенергії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

238 812

18 000

256 812

 

 

Усього

238 812

18 000

256 812

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Зведення планів по мережі, штатах і конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

1,50

0,00

1,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Зведення планів по мережі, штатах і конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

1200,00

0,00

1200,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

Зведення планів по мережі, штатах і конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

247,70

0,00

247,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

№24-р від 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

 

       
   

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

№24-р від 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кобринівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кобринiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –99647 гривень , у тому числі загального фонду – 94647 гривень та спеціального фонду – 5000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000"Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", Рішення сесії Кобринівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 24.12.2018 №29-12/VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

94 647

5 000

99 647

 

 

Усього

94 647

5 000

99 647

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

Зведення планів по мережі, штатах і конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

штатний розпис

0,75

0,00

0,75

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

число читачів

осіб

Зведення планів по мережі, штатах і конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

456,00

0,00

456,00

 

 

 

бібліотечний фонд

грн.

Зведення планів по мережі, штатах і

24257,00

0,00

24257,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

Зведення планів по мережі, штатах і конкретних установ, що фінансуються з бюджету Кобринівської сільської ради

203,90

0,00

203,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

№24-р від 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

№4 від 03.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кобринівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кобринiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –110000 гривень , у тому числі загального фонду – 110000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001року №1753 "Про допомогу на поховання".постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007року№99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,яка зобов"язалася поховати померлого",інші законодавчо-нормативні акти.Рішення сесії Кобринівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 24.12.2018 №29-12/VII

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

110 000

0

110 000

 

 

Усього

110 000

0

110 000

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма "Турбота"

110 000

0

110 000

 

 

 

Усього

110 000

0

110 000

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

сесія сільської ради

11,00

0,00

11,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги

грн.

 

10000,00

0,00

10000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

 

105,00

0,00

105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

№4 від 03.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

№14/1 від 12.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Кобринівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Кобринiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1301419 гривень , у тому числі загального фонду – 1301419 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України  від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Рішення сесії Кобринівської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 24.12.2018 №29-12/VII

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів((оплата праці з нарахуваннями,придбання предметів,матеріалів,обладнання та інвентаря,видатки на відрядження,оплата послуг,оплата енергоносіїв)
)

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 301 419

0

1 301 419

 

 

Усього

1 301 419

0

1 301 419

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

5,00

0,00

5,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

шт.

внутрішній облік

450,00

0,00

450,00

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

шт.

внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

шт.

внутрішній облік

140,00

0,00

140,00

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

кошторис

260284,00

0,00

260284,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Кобринівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Книш Ю.Б.

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

№14/1 від 12.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

М.П.